Vill du skicka ett inkassokrav?

Vi tror på att anpassa oss efter Era behov. Genom att bistå med skräddarsydda lösningar beroende på Er situation kan vi tillsammans nå ett lysande resultat!

Enstaka ärenden

Rekommenderas för avancerade ärenden som kan behöva extra utredning eller vid ärenden med höga fakturabelopp. Vi är Ert ombud och bistår med personlig handläggning och rekommendationer genom ärendets hantering.

0-10 ärenden/år – Tabetalt.nu

Tabetalt.nu är vår nätbaserade tjänst för egeninkasso. Där registrerar Ni ert ärende enligt gällande regler och står själva som ombud på inkassokravet. Kostar endast 180 kr/ärende vilket också läggs på kravet som en inkassoavgift – inga dolda avgifter; Ni behåller alla intäkter!   www.tabetalt.nu

0 -100 ärenden/år  – Inkassoabonnemang

Rekommenderas till Er som löpande har kunder som släpar med inbetalningar. Ni skickar in Era obetalda fakturor till oss per fil, mail eller post. Fakturor som är oss tillhanda innan kl 14.00 vardagar skickas redan samma dag! Vi  är sedan ombud i hela processen  med uppföljning och support. Vi  ger alltid en, baserat på vår mångåriga erfarenhet, välgrundad rekommendation om vidare åtgärd i varje enskilt ärende.   Inkomna betalningar vidarebefordras till Ert BG/PG och utbetalningar redovisas via post eller mail.

100> ärenden/år – Credit Management

Credit Management är vår mest avancerade tjänst. Här anpassar vi vårt arbete efter Ert behov och önskemål. Vänligen kontakta oss för mer information!

REDAN KUND?

Är du redan kund? Du vet väl att du enkelt kan följa dina ärenden via vår Klientweb?

INKASSO MED TABETALT.NU

Läs mer