Vill du skicka ett inkassokrav?

Vi tror på att anpassa oss efter Era behov. Genom att bistå med skräddarsydda lösningar beroende på Er situation kan vi tillsammans nå ett lysande resultat!

Enstaka ärenden

Rekommenderas för avancerade ärenden som kan behöva extra utredning eller vid ärenden med höga fakturabelopp. Vi är Ert ombud och bistår med personlig handläggning och rekommendationer genom ärendets hantering.

0-10 ärenden/år – Sveriges Bästa och Billigaste Inkasso

SBBI är vår nätbaserade tjänst för egeninkasso. Där registrerar Ni ert ärende enligt Datainspektionens alla regler och står själva som ombud på inkassokravet. Kostar endast 50 kr/ärende – inga dolda avgifter; Ni behåller alla intäkter!   www.mfinsbbi.se

10 -100 ärenden/år  – Inkassoabonnemang

Rekommenderas till Er som löpande har kunder som släpar med inbetalningar. Ni skickar in Era obetalda fakturor till oss per fil, mail, fax eller post. Fakturor som är oss tillhanda innan kl 14.00 skickas redan samma dag! Vi  är sedan ombud för hela processen  med uppföljning och support. Vi  ger alltid en, av vår erfarenhet, välgrundad rekommendation om vidare åtgärd i varje enskilt ärende.   Inkomna betalningar vidarebefordras till Ert BG/PG och utbetalningar redovisas via post eller mail.

100> ärenden/år – Credit Management

Credit Management är vår mest avancerade tjänst. Här anpassar vi vårt arbete efter Ert behov och önskemål. Vänligen kontakta oss för mer information!

REDAN KUND?

Är du redan kund? Du vet väl att du enkelt kan följa dina ärenden via vår Klientweb?

INKASSO MED SBBI

Läs mer