Bolagsfrågor

Vi hjälper företag och privatpersoner med frågor rörande aktiebolag och handelsbolag.

Bolagsärenden kan vara:

  • Nybildning
  • Emissioner
  • Fusioner
  • Likvidationer

Vi förmedlar uppdrag om ”snabbavveckling” av aktiebolag. Snabbavveckling innebär att Bolagets samtliga aktier förvärvas av ett avvecklingsföretag som ombesörjer avveckling genom likvidation. Säljaren får omedelbar betalt för sina aktier och lämnar Bolaget i trygga händer för avveckling.

Kontakt

Vid bolagsfrågor kontakta Greger Lewén på telefon 070-644 39 80 eller på e-post greger.lewen@mfin.se.