Juridik

Tvistelösningar och processer

Vi biträder företag och privatpersoner med tvistelösningar. Vi arbetar mycket med fordringstvister och vi har en mångårig erfarenhet att för våra klienters räkning lösa tvister i och utom domstol. Det är naturligtvis en självklarhet att våra klienter får sina tvister lösta så fördelaktigt och kostnadseffektivt som möjligt. Det innebär att vi i första hand försöker lösa tvisten utanför domstol och om inte det är möjligt biträder vi våra klienter genom hela domstolsförfarandet.
Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp. Detta innebär att företag och privatpersoner som är involverade i en process inte behöver stå för hela kostnaden själva.

Affärsjuridik

Vi biträder vid olika affärsuppgörelse och bolagskonstellationer, bl a med att upprätta olika typer av affärsavtal, såsom köpeavtal, kompanjonsavtal, aktieägaravtal och samarbetsavtal m.m.

Kontakt

Vid juridiska frågor kontakta Bengt Samuelsson på telefon 018-65 36 14,
070-815 51 14, eller e-post bengt.samuelsson@mfin.se.