Vanliga frågor

Inkassokrav är något som många människor får varje dag. Nedan har vi samlat några av de frågor vi vanligtvis får. Har du ytterligare frågor – tveka inte att kontakta oss!

Q: Inkasso – Vad innebär det?

A: När vi skickar ett inkassokrav görs det på begäran av vår klient/er leverantör. Inga fordringar har köpts av Mfin Inkasso. Inkassokravet skickas till dig som en uppmaning att betala en fordran som vår klient, borgenären, inte har fått betalt för.

Det finns inga register över personer som hamnat på inkasso och informationen är endast tillgänglig för dig. Först om ärendet går vidare till Kronofogdemyndigheten finns risk att du får ett utslag och en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsbolagen.

Q: Jag har fått ett inkassokrav. Vad ska jag göra?

A: Om kravet är riktigt ska du betala in summan du fått på din avi. Tänk på att göra betalningen i god tid. Efter 8 dagar finns risk att ärendet skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om du inte anser att är kravet riktigt ska du bestrida detta till oss. Vi mottager gärna din bestridan skriftligen och i din bestridan vill vi veta på vilka grunder kravet är felaktigt, så att vår jurist kan göra en utredning om just ditt krav.

Q: Jag har redan betalt fakturan till företaget, måste jag betala inkassokostnaden och ränta?

A: För att undslippa lagstadgad inkassokostnad på 180 kr och upplupen ränta måste betalningen vara bokförd hos borgenären dagen innan vi skickat inkassokravet. Observera att det är bokföringsdag och inte betalningsdatum som är avgörande—räkna därför in att det kan ibland ta upp till 3 bankdagar vid betalning till Bank- och Plusgiro.

Q: Jag har inte fått någon betalningspåminnelse, måste jag betala inkassokravet?

A: Det finns ingen skyldighet för företag att skicka en betalningspåminnelse (parkeringsböter undantaget). Tänk också på att du själv är ansvarig att se till att du får fakturan när du beställt en vara/tjänst.

Q: Vad händer om jag inte betalar inkassokravet?

A: Om du varken betalar eller bestrider inkassokravet finns risk att vi går vidare med ärendet till Kronofogdemyndigheten, genom en ansökan om betalningsföreläggande, för att fastställa skulden. Du kommer då att åläggas att betala ytterligare kostnader samt få ett utslag, vilket resulterar i en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Q: Hamnar jag i några register när jag fått ett inkassokrav?

A: Nej, det syns inte i några register att du fått ett inkassokrav. Det är först vid ett utslag hos Kronofogdemyndigheten som det blir en anmärkning hos kreditupplysningsbolagen.

Q: Jag kan inte betala hela skulden på en gång. Vad gör jag?

A: Ring oss! Det är alltid bättre att betala det du kan, än ingenting. Kontakta oss så kan vi försöka lösa situationen till det bästa. Vid upprättandet av en amorteringsplan tillkommer en uppläggningskostnad om 170 kr samt 60 kr per utskickad avi.

Q: Jag saknar originalfakturan! Vad gör jag?

A: Om du saknar originalfakturan kan du alltid ringa din leverantör eller oss. Vi kan alltid bistå med en kontakt till den som innehar originalet.

Q: Jag kan inte kontakta er själv. Kan någon annan ringa i mitt ställe?

A: Om du vill att någon annan ska få uppgifter gällande ditt ärende behöver du signera en fullmakt och skicka till oss. Har du inte möjlighet att ringa kan du alltid nå oss via e-post.