Har du fått ett inkassokrav?

Varför har jag fått inkasso?

Det företag som är angivet på ditt inkassokrav har inte fått betalt för sin fordran.

Vad måste jag betala?

Fordran till företaget samt lagstadgad kostnad och dröjsmålsränta. Se totalbeloppet på ditt inkassokrav du fått på posten. Tänk på att räntan beräknas dagligen, ring oss om du är osäker på vilket belopp du ska betala för att bli skuldfri!

Jag har redan betalt fakturan, nu får jag ett inkassokrav! Vad måste jag betala?

För att undslippa lagstadgad inkassokostnad på 180 kr måste betalningen vara bokförd hos borgenären dagen innan vi skickat inkassokravet. Observera att det är bokföringsdag och inte betalningsdatum som är avgörande—räkna därför in att det kan ibland ta upp till 3 bankdagar vid betalning till Bank- och Plusgiro. Har du betalat in fakturabeloppet till borgenären kommer vi att skicka dig ett restkrav på aktuell skuld.

Har jag fått en anmärkning?

Nej, att du fått ett inkassokrav är inget som syns i några register.  Det är först när ansökan gått vidare till Kronofogden som du riskerar att få ett utslag. Se mer under vanliga frågor.

Jag anser att inkassokravet är felaktigt. Vad ska jag göra?

Anser du att fordran är felaktigt ska du bestrida ärendet till oss, gärna skriftligt. I din bestridan vill vi veta på vilka grunder kravet är felaktigt, så vår jurist kan göra en utredning om just ditt krav.

Jag kan inte betala hela beloppet på en gång. Kan jag dela upp min skuld?

Det är alltid bättre att betala det du kan, än ingenting. Kontakta oss så kan vi försöka lösa situationen till det bästa. Vid upprättandet av en amorteringsplan tillkommer en uppläggningskostnad om 170 kr samt 60 kr per utskickad avi.

Betalningsuppgifter

PG: 414 04 02-1
Ange alltid ditt ocr-nummer som referens när du betalar – du hittar den på din avi!

IBAN: SE78 9500 0099 6042 4140 4021 BIC/Swift: NDEASESS
Bank: Nordea AB